Termeni si conditii

TERMENI ȘI CONDIȚII
Identificarea comerciantului
Site-ul www.NoNameAuto.ro, denumit în continuare “NoNameAuto.ro”, este deţinut şi administrat de societatea SC NO NAME AUTO SRL, având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare 45143280, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J22/3726/2021, cu sediul în localitatea IASI, Iasi str. Clopotari nr.46 , bl.674 sc.B et.2 ap.9 – Tel.: 0756.824.374.

Navigarea pe site-ul NoNameAuto.ro urmată de plata echivalează cu citirea, înţelegerea şi acceptarea termenilor de mai jos de către orice Client.

NoNameAuto.ro îşi rezerva dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul acestui site, precum şi Termenii şi condiţiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă.

În caz de divergentă sau neînţelegeri între NoNameAuto.ro şi Client, se vor aplica Termenii şi condiţiile valabile la momentul platii.

1. Definiţii
Utilizator – orice persoană care vizitează site-ul NoNameAuto.ro și care obține acces la conținutul de pe site, prin mijloace de comunicare puse la dispoziție de către NoNameAuto.ro (electronic, telefonic etc.), inclusiv prin intermediul unui CONT.

Cont – un ansamblu alcătuit dintr-o adresă de email și o parolă, care permite unui singur utilizator accesul la anumite zone restricționate ale site-ului, prin care se face accesul la servicii.

Client – persoana fizică / persoană juridică ce efectuează o Plată a unui serviciu.

Produse şi Servicii – orice produs sau serviciu menţionat în Plată, care urmează a fi furnizate de către Comerciant, Clientului.

Plată – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Comerciant şi Client prin care Clientul îşi exprimă intenţia de a achiziţiona anumite Produse şi Servicii şi să facă plata acestora.

Comerciant – societatea NO NAME AUTO SRL, având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare 45143280, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J22/3726/2021, cu sediul în localitatea Iasi, Iasi str. Clopotari nr.46 , bl.674 sc.B et.2 ap.9 – Tel.: 0756.824.374

Contract – o Plată confirmată de către Comerciant, prin care Comerciantul este de acord să vândă şi să livreze Produsele şi Serviciile, iar Clientul este de acord să achiziţioneze, să primească şi să facă plata acestor Produse şi Servicii.

2. Drepturile de autor (Copyright)
Întregul conţinut al site-ului NoNameAuto.ro, incluzând: imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, patente, mărci înregistrate, este integral proprietatea NO NAME AUTO COM SRL şi a furnizorilor săi şi este aparat de Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul NO NAME AUTO COM SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare. NoNameAuto.ro şi logo-ul NoNameAuto apartin NO NAME AUTO COM SRL.

SC NO NAME AUTO COM SRL poate oferi Utilizatorului/Clientului, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conţinut al site-ului. Acest acord se aplică strict pentru conţinutul/conţinuturile definite, pe o perioadă stabilită în acord şi doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor conţinuturi, fără a putea utiliza alte conţinuturi ale site-ului NoNameAuto.ro în scopuri.

Utilizarea pe NoNameAuto.ro a oricărui nume de marca înregistrată nu constituie reclama pentru compania respectivă. NoNameAuto.ro nu îşi asumă responsabilitatea şi nu poate fi învinuita pentru pagubele apărute prin folosirea conţinutului site-ului.

3. Limitări ale responsabilităților
NO NAME AUTO COM SRL nu îşi asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor/serviciilor prezentate pe site-ul NoNameAuto.ro. De asemenea, NO NAME AUTO COM SRL nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site.

Informaţiile incluse pe NoNameAuto.ro au caracter informativ şi sunt puse la dispoziţie cu bună credinţă, din surse pe care Comerciantul le consideră de încredere. În cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informaţie intră sub incidenţa Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Utilizatorul este rugat să aducă acest fapt la cunoştinţă Comerciantului la adresa contact@NoNameAuto.ro, pentru a putea fi luate măsurile legale necesare.

NoNameAuto.ro îşi rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Produse şi Servicii care sunt afişate pe site ca urmare a unor erori tehnice, sau care, din cauza unor erori tehnice prezintă preţuri evident eronate/derizorii pentru produse (preţuri pe care le poate aprecia că fiind eronate/derizorii orice cumpărător cu un nivel mediu de pregătire).

NoNameAuto.ro, în calitate de organizator al campaniilor promoţionale, nu îşi asumă răspunderea pentru pierderile sau deteriorările voucherului campaniei, nu este responsabilă pentru voucherele falsificate sau deteriorate şi îşi rezervă dreptul de a anula voucherul utilizat la achiziţie ori de a scădea valoarea acestuia din valoarea de rambursat, în cazul returnării conform legii, a unui produs participant în campania respectivă.

Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilităţi sporite a informaţiilor, iar NoNameAuto.ro nu îşi asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conţinutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

4. Facturare – plăți
Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în proforma primita anterior pe email, plata se face in LEI. Comerciantul va emite către Client o factură pentru Produsele şi Serviciile livrate, obligaţia Clientului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare.

Plata se poate face online, prin card Online prin procesatorul de plati Netopia Payments.

5. Termen si metoda de livrare servicii

Termenul de livrare este acela cand plateste proforma transmisa.

Pentru metoda de livrare clientul se deplaseaza la adresa Iasi, Comuna Tomesti , strada Manastirii 18A, judetul Iasi pentru a i se oferi servicile respective.

6. Forţa majoră
Niciuna dintre părţile contractuale nu poate fi trasă la răspundere pentru neexecutarea (total/parţial) sau executarea cu întârziere a obligaţiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de forţă majoră. Părţile îşi vor aduce la cunoștință de îndată cazul de forţă majoră şi vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecinţelor evenimentului.

Dacă în termen de 15 zile evenimentul de forţă majoră nu încetează, părţile au dreptul de a denunţa unilateral contractul fără pretinderea de daune-interese.

Forţa majoră va fi probata conform legii.

7. Soluţionarea conflictelor. Sesizări și reclamații.
Pentru orice sesizare sau reclamație ne puteți contacta telefonic 0756.824.374, sau prin email la adresa: contact@NoNameAuto.ro. Orice conflict apărut între NoNameAuto.ro şi Clienţi va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, prima cale de soluţionare este medierea, în condiţiile legii, iar dacă aceasta eşuează se apelează la instanţele româneşti competente de la domiciliul Clientului. Contractul va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legea romană.

8. Litigii
Prin folosirea, vizitarea, vizualizarea siteului NoNameAuto.ro şi/sau al oricărui conţinut trimis de către NoNameAuto.ro Utilizatorului/Clientului prin accesare şi/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declară de acord cel puţin cu prevederile “Termeni şi condiţii”.Orice neînțelegere sau dispută cu referire la prezenţele Termeni şi Condiţii care ar putea să apară între Utilizator/Client și NoNameAuto.ro sau partenerii săi se va rezolva pe cale amiabilă, părţile depunând toate eforturile necesare în acest sens. Dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluţionat de către instanţă competentă de la sediul SC NO NAME AUTO COM SRL, în conformitate cu legile române în vigoare.

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalida, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Prezentul document a fost redactat şi va fi interpretat în conformitate cu legislaţia romană.

9. Fraudă
Crearea de conturi multiple folosind astfel de adrese generate automat şi care expira după o perioadă predefinita, pentru a putea beneficia de promoţii sau oferte, sau orice comportament fraudulos în măsură să afecteze bunul mers al campaniilor, este interzisă şi va fi considerată o tentativă de fraudă. Proprietarul site-ului NoNameAuto.ro îşi rezerva dreptul de a suspenda conturile astfel create şi de a retrage beneficiile aferente promoţiilor sau ofertelor în curs, de a anula contul fără preaviz, înştiinţare, alte formalităţi sau despăgubiri.

Orice tentativă de fraudă sau orice fraudă (cum ar fi dar fără a se limita la: accesarea datelor Clienţilor NoNameAuto.ro, alterarea conţinutului site-ului, încercarea de afectare a performanţelor serverelor NoNameAuto.ro, deturnarea conţinutului livrărilor către terţi etc) vor fi pedepsite conform legii penale.

10. Dispoziţii finale
În limita prevederilor Termeni şi Condiţii, NoNameAuto.ro nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul site-ului. Totodată, NoNameAuto.ro îşi rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură şi/sau legături pe oricare pagină a site-ului, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalida, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze